44-210 Rybnik, ul. Chabrowa 22A/40
tel. +48 423 95 64, NIP 6423165088
e-mail: fundacja@dzieciecysen.pl

o fundacji

 

 

"Sta­raj się doj­rzeć pro­myk światła tam, gdzie in­ni widzą tyl­ko ciemności."

 

Paulo Coelho

 

 

 

Fundacja Dziecięcy Sen powstała w 2011 roku po to, aby pomagać tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Pomagamy dzieciom, którym los odebrał nie tylko zdrowie, ale i miłość osób najbliższych. Chcemy dzieciom dać z siebie to, co najlepsze. Chcemy dać im radość, poczucie bezpieczeństwa i szansę na beztroskie dzieciństwo.

 

Fundacja chce być otwarta na potrzeby całego Rybnika, gminy. Wspiera dzieci cierpiące z powodu niedożywienia lub trudnej sytuacji życiowej. Pomaga w bieżącym leczeniu wielu dzieciom.

 

Staramy się pomagać nie tylko materialnie, ale też wspierać psychicznie i duchowo, bo wiemy jak istotna jest pomoc bliska sercu. Staramy się, by nikt nie pozostawał sam, bez niczyjej pomocy.

 

Konto: 93 2030 0045 1110 0000 0291 6870, KRS: 0000388517, Statut (pdf)