44-210 Rybnik, ul. Chabrowa 22A/40
tel. +48 423 95 64, NIP 6423165088
e-mail: fundacja@dzieciecysen.pl

o fundacji

 

 

"Sta­raj się doj­rzeć pro­myk światła tam, gdzie in­ni widzą tyl­ko ciemności."

 

Paulo Coelho

 

 

 

 

Fundacja Dziecięcy Sen powstała w roku 2011, z myślą o niesieniu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 

Konto: 93 2030 0045 1110 0000 0291 6870, KRS: 0000388517, Statut (pdf)